Wprowadzenie

Zajęcia profilaktyczno - wychowawcze

dotyczące technik szybkiego uczenia się

dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej

 

Opracowanie: Sylwia Partuś